• bank krwi pępowinowej
    Zdrowie

    Zastosowanie komórek macierzystych

    Są określane jako pierwotne, niewyspecjalizowane i niedojrzałe komórki ciała ludzkiego. Mają unikalne zdolności dzielenia się, różnicowania i samoodnowy. To właśnie z komórek macierzystych rozwijają się wszystkie inne komórki ludzkiego organizmu. Stosowanie ich w transplantologii i medycynie daje wielu chorym osobom szansę na wyleczenie. Komórki macierzyste i ich unikalne zdolności Komórki macierzyste są obecne w ciele człowieka już od bardzo wczesnych etapów rozwoju embrionu. Biorą udział w budowie wszystkich jego tkanek i narządów. Według naukowców, każdy narząd ciała ludzkiego ma swoje specyficzne komórki macierzyste – np. z komórek macierzystych hemopeozy zbudowana jest nasza krew. Komórki macierzyste obecnie stosuje się w leczeniu niemal 80 chorób. Przeszczepy przyjmują chorzy na białaczkę, wrodzone zaburzenia…